"برای مشاهده طرح درس دوره بالینی گروه ارتوپدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح دوره بالینی ارتوپدی

 

 

"برای مشاهده کوریکولوم آموزشی گروه ارتوپدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

کوریکولوم آموزشی دستیاران ارتوپدی

 

 

"برای مشاهده راهنمای مطالعه کارآموزی بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

راهنمای مطالعه کارآموزی

 

 

"برای مشاهده راهنمای مطالعه کارورزی بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

راهنمای مطالعه کارورزی

 

"برای مشاهده برنامه معاینه فیزیکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

معاینه فیزیکی

 

"برای مشاهده برنامه آموزشی هفتگی گروه ارتوپدی در سال تحصیلی1402-1401 بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

برنامه آموزشی  

/uploads/43/2022/Dec/17/برنامه آموزشی کارورزان گروه ارتوپدی.pdf

/uploads/43/2022/Dec/17/برنامه آموزشی کارآموزی گروه ارتوپدی.pdf

 

**************************************************************************************

"برای مشاهده طرح درس های دکتر اریس می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید"

/uploads/43/2022/Dec/18/01_1.pdf

/uploads/43/2022/Dec/18/02_1.pdf

/uploads/43/2022/Dec/18/03.pdf

/uploads/43/2022/Dec/18/04.pdf

"برای مشاهده طرح درس های دکتر اسدی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

/uploads/43/2022/Dec/18/طرح درس دکتر اسدی.pdf

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر مردانی می تواند بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

/uploads/43/2022/Dec/18/طرح درس 1.pdf

/uploads/43/2022/Dec/18/طرح درس 2.pdf

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر سالاری می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

/uploads/43/2022/Dec/18/طرح درس دکتر سالاری.pdf

/uploads/43/2022/Dec/18/طرح درس دکتر سالاری -2.pdf

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر سلیمان ها می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

/uploads/43/2022/Dec/18/دکتر سلیمانها _ طرح درس 1.pdf

/uploads/43/2022/Dec/18/دکتر سلیمانها _ طرح درس 2.pdf

 

آخرین بروز رسانی : 19 شهریور 1401