"برای مشاهده کوریکولوم آموزشی دستیاران گروه جراحی عمومی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

کوریکولوم آموزشی دستیاران گروه جراحی عمومی

 

"برای مشاهده  study guide گروه جراحی عمومی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

study guide GP

study guide intern

 

************************************************************************

"برای مشاهده طرح دوره گروه جراحی عمومی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

پانسمان

تزریقات

خونگیری شریانی

خونگیری وریدی

سوند معده

کات دان

معاینه فیزیکی

******************************************************************************************

"برای مشاهده طرح درس های دکتر فرزان می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح درس یک

طرح در دو

طرح درس سه

طرح درس چهار

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر ابراهیمیان می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

td-Abdtrauma

td-Breast

td-H&N trauma

td-LC

td-Pancrease

td-SPN

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر باقی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

td-AAA

td-ALI

td-DF

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر ترابی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

آب و الکترولیت(1)

آپاندیسیت

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر طالبی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

tarhe dars hemostasis

tarhe dars hernia

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر مبین می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

td-burn-4

td-GIB-2

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر طلوعی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

شناخت زخم ها وطرز برخورد ودرمان آنها

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر عسگری می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح درس روزانه مری

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر سامی دوست می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

توده های کبد ( آبسه- کیست- تومور)

شوک و روش درمان

انسداد روده باریک

آخرین بروز رسانی : 04 دی 1400