"برای مشاهده طرح درس دوره بالینی گروه طب اورژانس بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح درس گروه طب اورژانس

 

"برای مشاهده کوریکولوم دستیاران طب اورژانس بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

کوریکولوم دستیاران طب اورژانس

 

"برای مشاهده study guide گروه طب اورژانس بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

STUDY GUIDE - اینترن

STUDY GUIDE-کار آموز

 

******************************************************************************************************************************

"برای مشاهده طرح درس های دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح درس آقای دکتر سید مهدی ضیا ضیابری.rar

 

"برای مشاهده طرح درس های دکتر نازنین نوری می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح درس دکتر نازنین نوری.rar

 

"برای مشاهده طرح درس های گروه بالینی می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح درس گروه بالینی.rar

 

"برای مشاهده طرح درس دوره الکترونیک طب اورژانس می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید"

طرح دوره الکترونیک طب اورژانس .pdf

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1401