برای مشاهده برنامه study guide گروه نرولوژی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

study guide-کارآموز

study guide-کارورز

 

 

برای مشاهده کوریکولوم آموزش  دستیاران گروه نرولوژی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

کوریکولوم آموزشی دستیاران گروه نرولوژی

 

 

برای مشاهده برنامه هفتگی دستیاران بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برنامه هفتگی دستیاران

 

برای مشاهده برنامه هفتگی کارآموزان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برنامه هفتگی کارآموزان

 

برای مشاهده برنامه هفتگی کارورزان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برنامه هفتگی کارورزان 

 

برای مشاهده طرح درس های دکتر حسینی نژاد بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

طرح درس

طرح درس 2

طرح درس بیماریهای مغزواعصاب دستیاری

طرح درس بیماریهای مغزواعصاب عملی

 

 

برای مشاهده طرح درس های دکتر قایقران بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

فرم طرح درس1

فرم طرح درس2

طرح درس بیماریهای مغزواعصاب عملی

 

برای مشاهده طرح درس دکتر مودبی بر روی لینک  زیر کلیک نمایید.

طرح درس دکترمودبی

 

برای مشاهده طرح درس های دکتر عالیا صابری بر روی لینک های  زیر کلیک نمایید.

EEG1

EEG2

EEG3

EEG4

EEG5

EEG6

EEG7

EEG8

EEG9

MG

vertigo

آخرین بروز رسانی : 19 شهریور 1401