عنوان بخش

آزمایشگاه

تعداد تخت فعال

----------

رئیس بخش

دکتر آشوریان - دکتر آژگان

سوپروایزر بخش

خانم جوادپور

شماره داخلی

253-254-280

ساعات ملاقات بیماران

----------

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

 
- نمونه گیری از بخش ها و بیماران سرپایی جهت انجام آزمایش های مختلف مانند هماتولوژی ، بیوشیمی ، HBS.HCV و برخی آزمایش های هورمونی مانند تیروئید، HPILORY. VIT D. FERRITIN و آزمایش های انعقادی روتین
 
- انجام آزمایش های گروه A و B  همچنین آزمایش های انعقادی برای بیماران بستری
 
- تهیه خون و فرآورده های خونی
 
- انجام آزمایش HIV و سرولوژی که برای بیماران سرپایی و بستری به روش الایزا انجام می شود
 
 
 

عنوان بخش

پاتولوژی

تعداد تخت فعال

-----------

رئیس بخش

دکتر آشوریان - دکتر آژگان

 

 

شماره داخلی

287

ساعات ملاقات بیماران

----------

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری

پاتولوژی نقش کلیدی در تشخیص بیماری دارد زیرا پزشک معالج با توجه به نتیجه پاتولوژی در مورد درمان بیمار تصمیم گیری می کند .
 
-در واحد پاتولوژی پاس بافت ، بلوک بندی بافت ، برش گیری ، رنگ آمیزی و همچنین ارائه نتیجه آزمایش انجام می گیرد. 
 
 
آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400