عنوان بخش
اتاق عمل مغز و اعصاب
تعداد تخت فعال
-----------
رئیس بخش
دکتر علیجانی
سرپرستار بخش
خانم صادقی
شماره داخلی
271
ساعات ملاقات بیماران
----------
شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری
اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب پورسینا یکی از مراکز پیشرفته عمل جراحی مغز و اعصاب در کشور می باشد و چون پورسینا مرکز اورژانس استان می باشد از سراسر استان و استانهای همجوار بیماران تصادفی به این مرکز آورده می شوند که آمار بیماران مغزی آن زیاد است .
در این مرکز اعمال تخصصی همچون تومور مغزی و نخاعی و دیسکهای کمر و گردن و همچنین عمل شکستگیهای کمر و گردن انجام می شود.
در اتاق عمل مغز و اعصاب پورسینا همچنین اعمال فوق تخصصی همچون آندوسکوپی مغز و کمر و همچنین دیسکهای مصنوعی گردن و کمر انجام می گیرد همچنین عمل آنوریسم مغزی نیز در این مرکز انجام می گیرد .
 
 
 

عنوان بخش

اتاق عمل جنرال

تعداد تخت فعال

-----------

رئیس بخش

دکتر عباس صدیقی نژاد

سرپرستار بخش

خانم علینژاد

شماره داخلی

261-216-264-283-289-323

ساعات ملاقات بیماران

----------

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری
اتاق عمل جنرال (اتاق عمل یک ) شامل 7 اتاق عمل فعال و یک اتاق گچ و اتاق ریکاوری و واحد پکینگ و CSR و 2 اتاق استریل (جراحی و ارتوپدی ) می باشد . که در طول شبانه روز فعال و الکتیو است و عملهای ارتوپدی و جراحی و ترمیمی فک و صورت و کیسهای اورژانس مغزی در شیفتهای عصر و شب انجام می شود .
آخرین بروز رسانی : 22 شهریور 1401