آنچه هنگام ترخیص باید بدانید؛

*  هزینه ها در این مرکز فقط از طریق کارت بانکی انجام می شود  از پرداخت پول به افراد ناشناس جدا خودداری نمائید.
*  بیماران تصادفی قبل از ترخیص به واحد مددکاری مراجعه نمایند.
*  با توجه به استقرار برنامه طرح تحول سلامت در مراکز دولتی هزینه بیماران شهری 10درصد مبلغ فرانشیز و بیماران روستایی 6 درصد مبلغ فرانشیز می باشد.
*  هزینه بیماران تصادفی رایگان است.
*  در صورتی که مدارک مثبه تصادف آماده نباشد می توانید با امانت گذاشتن هزینه بیمارستان نسبت به ترخیص بیمار خود اقدام نمایید و پس از تحویل مدارک مبلغ مورد نظر به شما عودت داده می شود.
*  خروج بیماران بدون تسویه حساب از بخش ممنوع است.
*  واحد ترخیص همه روزه از ساعت 8 الی 20 آماده ارائه خدمات می باشد.
*  هنگام ترخیص، زمان مراجعه بعدی  به پزشک مربوطه را از سرپرستار بخش بپرسید.
*  واحد صندوق در ورودی درمانگاه اورژانس به صورت 24 ساعته جهت ارائه خدمات دایر می باشد.
 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره 190 تماس حاصل نمایید.
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 بهمن 1401