عنوان بخش

تصویربرداری

تعداد تخت فعال

-----------

مسئول فنی

خانم دکتر سعادت

مسوول بخش

آقای سید علی رسولی

شماره داخلی

267

ساعات ملاقات بیماران

----------

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری
 مرکز تصویربرداری شامل :
2 دستگاه  mri
2 دستگاه سونو گرافی
3 دستگاه سی تی اسکن
 
 
 

 

عنوان بخش

رادیولوژی

تعداد تخت فعال

----------

مسئول فنی

خانم دکتر سعادت

مسئول بخش

آقای سید علی رسولی

شماره داخلی

334

ساعات ملاقات بیماران

----------

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری
 
- انجام گرافی ها به صورت تخصصی و ساده مربوط به کلیه بخش ها و بیماران سرپایی و انجام گرافی پرتابل بخشها (بیماران غیرقابل انتقال)
 

 
  
آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1401