عنوان بخش

داخلی اعصاب

تعداد تخت فعال

36

رئیس بخش

دکتر حسینی نژاد

سرپرستار بخش

خانم ناهید عموپور

شماره داخلی

321-220

ساعات ملاقات بیماران

شنبه،دوشنبه،جمعه از ساعت 15 الی17
شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری
نوع بیماران بستری :
1- CVA (اسکمیک ، ICH)
2- مننژیت ( عفونی ، کارسینوماتو)
3- نوروپاتی
4- میاستن گراو
5- SAH
 
اقدامات انجام شده :
- LP , CT, MRI , EEG , NCV , EMG , VEP , MRA  و فیزیوتراپی و...
 
آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400