عنوان بخش

درمانگاه

تعداد تخت فعال

----------

رئیس بخش

---------

مسئول بخش

الهه مهرزاد

شماره داخلی

236

ساعات ملاقات بیماران

----------

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری
نوع بیماران بستری : تصادفی ، CVA ،انواع کیس های جراحی
 
 کلیه بیماران پس از انجام پذیرش جهت بستری یا مراجعه سرپایی مستقیم وارد اتاق پزشک می شوند این بخش در ارتباط تنگاتنگ با واحد تریاژ جهت بستری بیماران بد حال می باشد .
 
این بخش با دارا بودن اتاق عمل سرپایی ، اتاق پزشک ، اتاق نوار قلب ، اتاق گچ گیری ، خدماتی شامل :
 
- ویزیت پزشک
- انواع گچ گیری
- آتل گیری
- نوار قلب
- انجام عمل های سرپایی را انجام می دهد .
همچنین حضور 24 ساعته پزشک در این بخش قابل ذکر است .
 
 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400