برای آشنایی با دفتر پرستاری می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2022/Sep/24/دفتر پرستاری مرکز آموزشی درمانی پورسینا.pdf

 

آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1401