آشنایی با خدمات رفاهی مرکز
 
- بوفه بیمارستان همه روزه به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به شما می باشد.
- واحد فتوکپی ( در ساختمان مدارک پزشکی ) همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 16 عصر آماده ارائه خدمات می باشد.
- مسجد بیمارستان ، در ساعات شرعی جهت انجام فرایض دینی دایر می باشد.
- واحد فیزیو تراپی جنب ساختمان مدارک پزشکی همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 16:30 آماده ارائه خدمات است.


 

آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400