لیست اخبار صفحه :1
آزمون مجازی توسعه فردی برگزار می شود

آزمون مجازی توسعه فردی برگزار می شود

اداره آموزش و توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان آزمون توسعه فردی به ارزش24ساعت آموزشی را در تاریخ 28 و 29 آبان ماه جاری از ساعت 8صبح الی 23به صورت مجازی برگزار می نماید.

آخرین بروز رسانی : 07 مهر 1400