عنوان بخش

فیزیوتراپی

تعداد تخت فعال

13

رئیس بخش

دکتر کامران عزتی

مسئول بخش

دکتر صاعمه خانی

شماره داخلی

390

ساعات ملاقات بیماران

-------

شرح اقدامات بخش و نوع بیماران بستری
 نوع بیماران مراجعه کننده :
بیماران ارتوپدی - مغز و اعصاب - سوختگی و ....
در بخش های بستری اقدامات فیزیوتراپی شامل : حرکات و ورزش های تنفسی، حرکات پاسیو یا اکتیو کمکی و اکتیو، آموزش راه رفتن، پیشگیری از عوارض ثانویه، روش های یادگیری حرکتی، آموزش CIMT است.
و در بخش های سرپایی اقدامات فیزیوتراپی مانند؛ رفع دردها و التهابات عضلانی، مفصلی و اسکلتی، استفاده از جریان های الکتریکی گرمایی و سونیک و ورزش درمانی و تمرین درمانی، موبلیزاسیون ، منیپولاسیون ،  Dry Needling ، تیپینگ انجام می شود.
 همچنین این بخش مجهز به دستگاه های پیشرفته الکتروتراپی، لیزرتراپی و نیز بخش ویژه ورزش برای بیماران می باشد.
قابل ذکر است؛ فیزیو تراپی تنها با دستور پزشک متخصص صورت می گیرد.
 
 
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی   توصیه های مورد نظر برای بیماران مبتلا به دیسک کمر( 3)
  آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی    ورزش برای مبتلایان به دیسک کمر (1)
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی ورزش برای مبتلایان به دیسک کمر (2-1 )
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی  ورزش برای مبتلایان به دیسک کمر (2-2)
آموزش برای مراجعین واحد فیزیوتراپی ورزش برای مبتلایان به دیسک کمر (3)  
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی ورزش بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی (1)
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی  ورزش بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی (2)
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی ورزش  بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی (3)
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپیتوصیه های قبل از انجام ورزش های ستون فقرات
 
 
آموزش برای مراجعین به واحد فیزیوتراپی پروتکل ورزش برای مبتلایان به سندروم تونل مچ دست
آخرین بروز رسانی : 02 بهمن 1401