پرسشنامه حاضر با دریافت نظرات ارزشمند،صادقانه و دقیق شما، بمنظور ارزیابی رضایتمندی تدوین گردیده است، اگر چه همه نظرات را نتوانیم یکباره به اجرا بگذاریم، امیدواریم به مرور زمان به این مهم دست یابیم. (لازم به ذکر است کلیه اطلاعات محرمانه تلقی میگردد.)
آخرین بروز رسانی : 09 فروردین 1401