برای مشاهده پمفلت آموزشی شکستگی های مهره های گردن بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/شکستگی های مهره های گردن.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشیشکستگی مهرهای کمر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/شکستگی مهرهای کمر.pdf

آخرین بروز رسانی : 02 اسفند 1401