برای مشاهده پمفلت آموزشی ام اس. بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/ام اس.pdf

/uploads/43/2023/Feb/21/ام اس-1.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی گیلن باره بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/گیلن باره.pdf

 

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی میاستنی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2023/Feb/21/میاستنی.pdf

 

برای مشاهده پمفلت آموزشی سکته مغزی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

/uploads/43/2022/Aug/14/سکته مغزی.pdf

لیست اخبار صفحه :1
    آخرین بروز رسانی : 02 اسفند 1401