برای مشاهده کتابچه توجیهی بدو ورود پرسنل ( ابلاغی از مدیریت امور پرستاری ) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

/uploads/43/2022/Dec/14/کتابچه جدیدالورود  مدیر امور پرستاری دانشگاه.pdf

 

برای مشاهده کتابچه توجیهی بدو ورود پرسنل ( مرکز آموزشی درمانی پورسینا) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

/uploads/43/2023/Jan/21/کتابچه توجیهی بدو ورود 1401.pdf

آخرین بروز رسانی : 01 بهمن 1401