درب ورودی اصلی بیمارستان  ⇓                                                                              بلوک 5 

                 

 

 

 

         

آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400