لیست اخبار صفحه :1
گزارش تصویری روز پزشک

گزارش تصویری روز پزشک

کارکنان مرکز آموزشی درمانی پورسینا در دیداری با رئیس و مدیر مرکز فرا رسیدن روز پزشک را تبریک گفتند.

آخرین بروز رسانی : 07 مهر 1400