باسلام؛ پرسشنامه حاضر با دریافت نظرات ارزشمند، صادقانه و دقیق شما به منظور ارزیابی رضایتمندی تدوین شده است، اگرچه ممکن است نتوانیم همه نظرات را یکباره اجرا کنیم اما امیدواریم به مروز زمان به این مهم دست یابیم.( لازم به ذکر است کلیه اطلاعات محرمانه تلقی می گردد)
نام بخش :
تاریخ بستری
تاریخ تکمیل فرم
سن:
شماره تماس (در صورت تمایل )
محل سکونت
نوع بیمه
آخرین بروز رسانی : 17 مهر 1400